Kamil Kliczbor @ asptip.net

Wiedza

Na tej stronie umieszczam odnośniki związane ze zdobywaniem wiedzy w technologiach .NETopodobnych.

Inżynieria oprogramowania:

http://www.blackwasp.co.uk/
http://wazniak.mimuw.edu.pl
http://en.csharp-online.net/

Bazy danych

http://www.functionx.com/sqlserver/index.htm

Nowości w C#, artykuły (m. in. o wielowątkowości), porady.

http://www.albahari.com/
http://channel9.msdn.com/learn/

ASP.NET

http://www.asp.net/ - strona technologii asp.net.

ASP MVC

http://www.asp.net/mvc/ - strona projektu asp.net mvc.

Wzorce projektowe

http://www.dofactory.com/Patterns/Patterns.aspx - obszernie opisane wzorce projektowe dla .NET w języku C#.Net i VB.Net. Strona ukazuje użycie każdego wzorca w postaci czysto teoretycznej (diagramy klas) oraz użycia praktycznego.
http://en.csharp-online.net/CSharp_Design_Patterns_Made_Simple - strona w postaci wiki poświęcona zagadnieniu wzorców projektowych.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Zaawansowane_projektowanie_obiektowe - opis wzorców projektowych z przedmiotu "Zaawansowane projektowanie obiektowe".

ORMy (Object Relation Mapper)

http://www.summerofnhibernate.com/ - seria 14 screencastów poświęconych zagadnieniom w tematyce NHibernate.
http://knol.google.com/k/knol/Search?q=fabio-maulo - kurs poświęcony NHibernate.
http://www.codeproject.com/KB/database/Nhibernate_Made_Simple.aspx

Visual Studio

http://channel9.msdn.com/learn/courses/VS2010/

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.