Kamil Kliczbor @ asptip.net

31Jan/110

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Dzielenie danych

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie dzielenie danych, tj otrzymywanie części wyników zapytania w określonych porcjach. W MS-SQLu można te zagadnienia zrealizować odpowiednio przy użyciu instrukcji

 • TOP - pobiera określoną liczbę pierwszych wyników zapytania
 • TOP wraz z ROW_NUMBER OVER (ORDER BY ...) - umożliwia pobranie "strony" wyników

Spis zapytań

30Jan/111

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Złączenia

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje łączenie tabel przy użyciu klauzuli JOIN.

Spis zapytań

24Jan/111

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Projekcje

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie projekcji w zapytaniach. Jeżeli piszesz instrukcję SELECT i chcesz określić jakie kolumny lub jakie przekształcenia na kolumnach chcesz wykonać, możesz użyć składni SQL-a w następujący sposób:

SELECT NazwaKolumny, funkcja_przekształcająca(NazwaKolumny) FROM NazwaTabeli

Ponieważ dane uzyskiwane w wyniku wykonania zapytania prawie zawsze różnią się od danych mapowanych do encji, stosuje się klasy transformujące wyniki na obiekty DTO. W przypadku HQl-a, Criteria API stosuje się konstrukcję SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(NazwaKlasyDto))), w przypadku QueryOver - TransformUsing().

Spis zapytań

6Jan/112

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Sortowanie

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie sortowania danych w zapytaniach. Jeżeli piszesz instrukcję SELECT zachodzi czasem konieczność uporządkowania danych, które są zwracane w wyniku zapytania. Ogólnie rzecz biorąc stosujemy w SQL słowo ORDER BY wraz z opcjonalnym ASC|DESC oznaczającym kierunek sortowania. Koncepcję użycia przedstawiam poniżej:

SELECT Co FROM NazwaObiektu ORDER BY NazwaColumny [ASC|DESC], NazwaInnejKolumny [ASC|DESC]

Spis zapytań

31Dec/100

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Restrykcje

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie restrykcji w zapytaniach. Jeżeli piszesz instrukcję SELECT i chcesz określić w niej warunek, musisz użyć słowa kluczowego WHERE w podstawowej formule w następujący sposób:

SELECT NazwyKolumn FROM NazwaTabeli WHERE Warunek

Wyrażenia używane w warunku są budowane przy użyciu operatorów algebraicznych, logicznych i ciągów znakowych. W tym wpisie zostały przedstawione przykłady użycia klauzuli WHERE.

Spis zapytań

27Dec/102

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Wprowadzenie

Postanowiłem stworzyć ten artykuł ponieważ nie mogłem odnaleźć w necie całościowego kompendium wiedzy w temacie odpytywania bazy danych przez NHibernate. Ponieważ NHibernate udostępnia wiele sposobów zadawania pytań, moim celem jest umieszczenie ich w jednym miejscu. Wśród nich wyróżnić można HQL, criteria query API wraz z rozszerzeniem Lambda Extensions, QueryOver oraz Linq for NHibernate (NHLQ). Jednym z moich założeń jest stworzenie zbioru zapytań na coś w rodzaju 101 Linq Samples. Nie wydaje mi się, żebym był w stanie odwzorować jeden do jednego to, co znajduje się na MSDNie, ale przynajmniej będę miał materiał referencyjny do którego będę mógł się odnieść.

Zapytania będę dodawać sukcesywnie oraz uaktualniać do nich odnośniki.

Wymagania

Aby móc wykonywać w miarę sensowne zapytania postanowiłem zamapować ulepszoną wersję Northwinda, którą opisałem i umieściłem w poprzednim poście. Oczywiście jeżeli chodzi o wymagane oprogramowanie jest to co najmniej Visual Studio 2008 oraz MS-SQL 2005.

Podział zapytań

 1. Restrykcje (klauzula WHERE)
  • Prosty przykład
  • Wyrażenia <, <=, ==, !=, >, >=
  • Wyrażenie Between
  • Wyrażenie In
  • Wyrażenie Like
  • Wyrażenie Like bez uwzględniania wielkości liter
  • Wyrażenie Is Null
  • Wyrażenie Not
  • Wyrażenie Exists / IsNotEmpty
  • Wyrażenie Not Exists / IsEmpty
  • Łączenie wyrażeń (koniunkcja i alternatywa - AND i OR)
  • Wyrażenia z aliasem
 2. Projekcje
  • Prosty przykład
  • Funkcje agregujące (MAX, AVG)
  • Wywołanie funkcji MS-SQL ROUND
  • Funkcja COUNT(*)
  • Funkcja COUNT(NazwaKolumny)
  • Funkcja COUNT DISTINCT
 3. Sortowanie (klauzula ORDER BY)
  • Prosty przykład
  • Sortowanie po długości wartości
  • Sortowanie po kilku kolumnach
  • Sortowanie po kilku kolumnach przez alias (różne tabele)
 4. Złączenia (klauzula JOIN)

  • Złączenie przez CreateCriteria()
  • Złączenie przez alias
  • Definiowanie typu złączenia
 5. Dzielenie danych
  • Pobranie pierwszych wyników - instrukcja TOP
  • Pobranie określonej "strony" - instrukcja TOP i ROW_NUMBER OVER
 6. Podzapytania
 7. Grupowanie

Projekt

Do pobrania już wkrótce!

Bibliografia

27Dec/100

NHibernate 3.x i FluentNHibernate: Płynne mapowanie – Północny wiatr (Northwind)

Wprowadzenie

Celem niniejszego wpisu jest wykonanie mapowania bazy danych Northwind przy użyciu ORM-a jakim jest NHibernate w wersji 3.x. Dodatkowo, zamiast pisać xml-e konfiguracyjne posłużymy się FluentNHibernate. Model domenowy będzie stanowić całkiem niezłe podwaliny pod serię artykułów na temat pisania dedykowanych zapytań, które chcę popełnić w niedalekiej przyszłości. Za zgodą Davy Briona zmieniłem mapowania lekko zmodyfikowanej, myślę że również oklepanej bazy danych Northwind. Oryginalny projekt wraz z objaśnieniami można znaleźć pod adresem http://davybrion.com/blog/2007/07/nhibernate-mapping-examples/.

W międzyczasie chciałem iść troszeczkę na łatwiznę i zabawić się z generatorem MyGeneration. Niestety do Fluenta jeszcze nie ma szablonu :(. Wprawdzie do mapowań w xmlu dobry jest szablon o nazwie L-99, jednakże przerobienie go na wersję generującą płynne mapowania byłoby czasochłonne, więc odłożę tą pracę  na później :)

Wymagania

Do przebrnięcia przez artykuł potrzebne będzie Visual Studio co najmniej 2008 oraz co najmniej Ms Sql Server Express 2005.

Mapujemy!

W poniższych kilku krokach postaram się w miarę zwięźle przedstawić procedurę przenoszenia modelu relacyjnego z bazy danych na encje w postaci mapowań do NHibernate. Ponieważ projekt Davy'ego był dla starszej wersji NHibernate (1.2), wypadałoby uaktualnić ją do nowszej - 3.x

 1. Źródła do NHibernate wraz z towarzyszącymi bibliotekami log4neta oraz  proxy znajdują się w repozytorium na sourceforgu: http://sourceforge.net/projects/nhibernate/files/NHibernate/3.0.0.GA/.
 2. FluentNHibernate dostarcza już pierwsze binarki dla wersji 3.x, które dostępne są na stronie projektu: http://fluentnhibernate.org/downloads.
 3. Łączymy się z bazą danych i wykonujemy skrypt tworzący schemat bazy danych wraz ze stowarzyszonymi elementami (skrypt northwind_create_script.sql).
 4. Otwieramy projekt Davy'ego i modyfikujemy go:
  • Usuwamy wszystkie pliki mapowań (z rozszerzeniem *.hbm.xml), albo ustawiamy we wszystkich "Build Action" na "None"
  • Konfigurujemy ustawienia połączenia z bazą danych
  • W projekcie Domain dodajemy katalog Mappings oraz tworzymy odpowiednie mapowania.
 5. W temacie mapowań nie będę się rozpisywał. Zachęcam do przeglądnięcia dokumentacji Fluenta. W celu weryfikacji możemy ewentualnie porównać pliki hbm-ów wygenerowanych przez Fluenta  z tymi Davy'a.
 6. Uruchamiamy testy.

Warto wspomnieć również o przyjętych konwencjach Fluenta. Można zdefiniować, aby domyślnie każdy identyfikator encji miał jeden spójny sposób mapowania. Realizuje się to poprzez implementację interfejsu IIdConvention , a następnie wskazanie na tą konwencję podczas konfiguracji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby konwencję nadpisać w mapowaniu konkretnej encji.

public class IdentityConvention : IIdConvention
{
  public void Apply(IIdentityInstance instance)
  {
    instance.Access.ReadOnlyPropertyThroughLowerCaseField(LowerCasePrefix.Underscore);
    instance.UnsavedValue("-1");
    instance.GeneratedBy.Native();
  }
}

Gotowy projekt jest do pobrania tutaj.

IIdConvention
17Jul/090

Dynamiczne usuwanie default constraint z tabeli

Dynamiczne usuwanie domyślnych wartości tabeli można zrealizować za pomocą poniższego kodu.

DECLARE @@cName NVARCHAR(100)
DECLARE @query NVARCHAR(100)
DECLARE @@counter INT

DECLARE DF_evoyage CURSOR SCROLL
FOR
SELECT NAME --, OBJECT_ID, PARENT_OBJECT_ID, TYPE, TYPE_DESC, PARENT_COLUMN_ID, DEFINITION
FROM SYS.DEFAULT_CONSTRAINTS
WHERE NAME LIKE '%_table_name_%'

OPEN DF_evoyage
FETCH FIRST FROM DF_table INTO @@cName

SET @@counter = 1

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @query = 'ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT ' + @@cName;
PRINT CAST(CAST(@@counter AS NVARCHAR(10)) + ') EXECUTING ' + @query AS NVARCHAR(200))
EXEC sp_executesql @query
FETCH NEXT FROM DF_table INTO @@cName
SET @@counter = @@counter + 1
END

CLOSE DF_table
DEALLOCATE DF_table

Operacja przydaje się w przypadku kiedy np. trzeba dodać identity na kolumnie. Jedyna opcją jest wtedy (dajmy na to że operujemy na tabeli 'tab')
1. Usunięcie constraintów z tabeli tab
2. Utworzenie tabeli TMP_tab
3. Dodanie tych samych defaultów na tabeli TMP_tab
4. Skopiowanie danych z tabeli tab do tabeli TMP_tab
5. Usunięcie tabeli tab
6. Zmiana nazwy tabeli z TMP_tab na tab
7. Dodanie pozostałych constraintów do tabeli tab.

FINITO.

24Jun/090

Restore bazy "z palca"

Jeżeli masz problem z restorem bazy, to mozna spróbować zrobić to ręcznie (bez kreatora). Opis procedury znajduje się tutaj.

W moim przypadku wygląda to tak:

RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'D:\Projects\myDB_20090624\myDB_20090624.bak'
GO

ALTER DATABASE myDB
SET SINGLE_USER WITH
ROLLBACK IMMEDIATE

RESTORE DATABASE myDB
FROM DISK = 'D:\Projects\myDB_20090624\myDB_20090624.bak'
WITH MOVE 'myDB_Log' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB.LDF',
MOVE 'myDB_Primary' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB.MDF',
MOVE 'myDB_System' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB_system.NDF',
MOVE 'myDB_Index' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB_index.NDF'

ALTER DATABASE myDB SET MULTI_USER
GO
Filed under: MS SQL Server, SQL No Comments
30May/090

Zgubione hasło sa SQL Server 2008

Rozpatrzmy następujący pesymistyczny scenariusz:
1. Zapomnieliśmy hasła super admina do SQL Servera.
2. Nasze konto administratora lokalnego nie zostało dodane do Loginów w Security dla SQL-a.

Wypadałoby już tylko zrobić reinstall instancji SQL-a. Ale nie trzeba, w pomocy przychodzi magiczne zaklęcie uruchamiające instację bazy w stanie "single user mode".
Opis całej operacji znajduje się tutaj.
Należałoby pamiętać, aby zezwolić użytkownikowi na logowanie.
Dodatkowo opis jak zmienić hasło samego sa.

Filed under: MS SQL Server No Comments