Kamil Kliczbor @ asptip.net

20Nov/100

Krótka historia: jquery.validate + WebForms + zewnętrzy plik js

Jak do tego doszło ?

Post ten powstał z inicjatywy kolegi zadającego pytanie zadane na forum http://codeguru.pl/frmThread.aspx?tid=100619. Odpowiadając mu wydawało mi się, że rozwiązanie jest na tyle oczywiste, ze nie wymaga mojej "interwencji" w jego kod. Wszakże kod to rzecz święta :). Jednak późniejsze boje wykazały, że nie wszystko jest takie oczywiste jak się wydawać mogło na pierwszy rzut oka. Temat oczywiście dotyczy utworzenia standardowej stronki w WebForms-ach, która ma być walidowana przez plugin do jquery - jquery.validate.

Przypadek trywialny: skrypt inline na stronie

W necie przykładów do takiego podejścia można znaleźć na prawdę wiele. Po krótkiej chwili w mojej przeglądarce wylądowało ponad 10 różnych stronek, gdzie podawane przykłady aż biły prostotą. Poniżej umieszczam te linki jeżeli ktoś ma może ochotę sobie popatrzeć jakie istnieją rozwiązania do tego zagadnienia:

 • http://www.dotnetcurry.com/ShowArticle.aspx?ID=310&AspxAutoDetectCookieSupport=1
 • http://jquery.bassistance.de/validate/demo/milk/
 • http://www.webreference.com/programming/javascript/jquery/form_validation/
 • http://stackoverflow.com/questions/1232641/jquery-validate-js-and-asp-net-master-pages
 • http://codeclimber.net.nz/archive/2008/05/14/how-to-manage-asp.net-validation-from-javascript-with-jquery.aspx
 • http://www.theaspnetguy.com/theaspnetguy_root/post/2009/05/25/JQuery-Validate-plugin-to-validate-a-ASPNET-Form.aspx

Przypadek rozszerzony : skrypt w pliku zewnętrznym

No i sprawa zaczęła się komplikować, kiedy trzeba było w elegancki sposób przesunąć skrypt javascript'owy do pliku zewnętrznego. Po kilku chwilach walki, z pomocą następujących wskazówek rozwiązałem problem:

 • http://stackoverflow.com/questions/1232465/
 • http://stackoverflow.com/questions/619816/jquery-validation-plugin-in-asp-net-web-forms
 • http://www.west-wind.com/WebLog/posts/252178.aspx
 • http://docs.jquery.com/Plugins/Validation/rules#.22add.22rules

Główny problem tego zadania polegał w gruncie rzeczy na tym, żeby w jakiś sensowny sposób przekazać identyfikatory inputów do skryptu walidującego. O ile samo wydobycie nazwy kontrolki po stronie klienta np. TextBoxa nie było trudne - <%=tbUserName.ClientId %>, o tyle przypięcie tych idków do jquery.validate wymagało większej gimnastyki.

Rozwiązanie

Zewnętrzny plik JavaScript:

var RegisterForm = {
  _controlsNames: new Array(),
  _registerForm: '',

  set_controlsNames: function (value) {
    RegisterForm._controlsNames = value;
  },

  set_registerForm: function (value) {
    RegisterForm._registerForm = value;
  },

  init: function () {

    $("#" + RegisterForm._registerForm).validate();

    $('#' + RegisterForm._controlsNames.user).rules('add', {
      required: true,
      minlength: 2,
      messages: {
        required: "* Required Field *",
        minlength: "* Please enter at least 2 characters *"
      }
    });

    $('#' + RegisterForm._controlsNames.email).rules('add', {
      required: true,
      email: true,
      messages: {
        required: "* Required Field *"
      }
    });
  }
}

Plik formularza:

<%@ Page Title="Home Page" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true"
  CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="JQueryValidation._Default" %>

<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
  <h2>
    Formularz i walidacja z jquery.validate
  </h2>
  <asp:Label AssociatedControlID="RegisterUser" Text="Użytkownik:" runat="server"/>
  <asp:TextBox ID="RegisterUser" runat="server" /><br />
  <asp:Label AssociatedControlID="RegisterEmail" Text="Email:" runat="server"/><asp:TextBox ID="RegisterEmail"
    runat="server" />
  <br />
  <asp:Button ID="RegisterButton" runat="server" Text="Rejestruj" CausesValidation="False" />
  <script src="Scripts/jquery.validate.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="Scripts/register.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    $(function () {
      var controlsToValidate = {
        user: "<%= RegisterUser.ClientID %>",
        email: "<%= RegisterEmail.ClientID %>"
      };

      RegisterForm.set_controlsNames(controlsToValidate);
      RegisterForm.set_registerForm("<%= this.Master.Page.Form.ClientID %>");
      RegisterForm.init();
    });
  //]]>
  </script>
</asp:Content>

Dla bardziej dociekliwych umieszczam również spakowany projekt.