Kamil Kliczbor @ asptip.net

28Nov/130

Castle Windsor – tryb życia komponentów

Castle Windsor

Wprowadzanie

W tym wpisie przybliżę sposoby definiowania trybu życia komponentów w kontenerze Windsor Castle.

Tryby życia

W aplikacji możemy skonfigurować w ramach jakiego zakresu dany komponent ma żyć oraz kiedy ma zakończyć swój żywot. Windsor dostarcza kilka takich trybów z pudełka, a należą do nich:

 • Singleton - czyli jedna instancja na całą aplikację,
 • Transient - jedna instancja na każde wywołanie z kontenera,
 • PerWebRequest - instancja jest współdzielona w ramach jednego web requesta aplikacji webowej,
 • PerThread - instancja komponentu jest współdzielona w ramach jednego wątku,
 • Pooled - zostanie stworzona pula obiektów, z której na żądanie jest pobierana jedna instancja,
 • Custom  - można utworzyć własną definicję trybu życia instancji.

W 99 procentach korzysta się z pierwszych trzech, tj: Singleton, Transient oraz PerWebRequest. Pozostałych trybów życia instancji używa się sporadycznie.

Jeżeli nie zostanie wskazany tryb życia , to domyślnie Windsor Castle użyje trybu Singleton.

Przyjrzyjmy się zatem trybom życia z bliska, skupiając uwagę na trzech najczęściej używanych.

Singleton

Instancje pozyskiwane z kontenera o trybie życia Singleton są tworzone tylko raz w momencie gdy ktoś ich zażąda po raz pierwszy. Każde następne wywołanie powoduje uzyskanie tej samej instancji. Zniszczenie instancji o tybie życia Singleton nastąpi z chwilą zniszczenia instancji kontenera. Użycie metody container.Release()  nie da żadnego rezultatu. Dobrym powodem na ustawienie instacji jako Singleton jest:

 • bezstanowość danej instancji lub
 • możliwość posiadania stanu, ale niezmiennego przez cały cykl życia aplikacji.

W przypadku Singletonu należy zwrócić uwagę na pracę z komponentem w środowisku wielowątkowym.

Konfiguracja Singletonu w instalatorze przedstawia poniższy przykład:

// domyślny Lifestyle to Singleton
Register(Component.For<Car>());
// lub też explicite
Register(Component.For<Car>().LifestyleSingleton());

Transient

Instancje o cyklu życia Transient są przeciwieństwem instancji o cyklu życia Singleton. Nie są przywiązane do żadnego kontekstu, a zatem każdorazowo kiedy prosimy kontener o komponent,  otrzymujemy za każdym razem jego nową instancję.  Dobrym powodem użycia Transient jest przypadek w którym chcemy kontrolować czas życia instancji przy użyciu container.Release(). Dodatkowo, jeżeli nie jest to koniecznie, nie musimy dbać o ich bezpieczeństwo w środowisku wielowątkowym.

Register(Component.For<Car>().LifestyleTransient());

PerWebRequest

W koncepcji działania jest hybrydą pomiędzy Singletonem a Transientem. Instancja zarejestrowana w takim trybie zostanie utworzona gdy zapytamy o nią kontener po raz pierwszy w trakcie trwania web requestu. Każde kolejne prośba utworzenia kończy się zwróceniem przez kontener tej samej instancji. Próba wykonania Relase() na instancji zakończy się fiaskiem

Register(Component.For<Car>().LifestylePerWebRequest());

Według opisu na stronie Castla, ustawienie takiego trybu życia instancji wymaga konfiguracji w aplikacji webowej odpowiedniego modułu tj. Castle.MicroKernel.Lifestyle.PerWebRequestLifestyleModule:

<httpModules>
  <add name="PerRequestLifestyle" type="Castle.MicroKernel.Lifestyle.PerWebRequestLifestyleModule, Castle.Windsor"/>
</httpModules>

Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z IIS w wersji >= 7.0, wtedy musimy umieścić konfigurację w sekcji system.webServer/modules:

<configuration>
  <system.webServer>
   <modules>
     <add name="PerRequestLifestyle" type="Castle.MicroKernel.Lifestyle.PerWebRequestLifestyleModule, Castle.Windsor" />
   </modules>
  </system.webServer>
</configuration>

Przykładowa aplikacja

Przykładowa aplikacja webowa napisana w ASP.NET MVC zostanie przedstawiona w kolejnym wpisie.

Źródła

http://docs.castleproject.org/Windsor.LifeStyles.ashx

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.