Kamil Kliczbor @ asptip.net

13Mar/120

Skrót klawiaturowy na tworzenie nowego folderu w Windows 7

NewFolderCreateFromMenu

Tworzenie folderów nie zawsze należało do przyjemnych czynności. Szczególnie, gdy trzeba było ich utworzyć wiele. Wielką niedogodnością było to, że pracując z klawiaturą należało przełączyć się na chwilę w tryb „mlasków”. Poza tym, trzeba było użyć co najmniej dwóch kliknięć, aby utworzyć  folder. Pięknie ilustruje to obrazek poniżej.

Na całe szczęście od wersji Windows 7 możemy skorzystać z magicznego skrótu klawiaturowego:

CTRL + SHIFT + N

Dodatkowo bardzo przydatny okazuje się (myślę że dobrze znany) skrót,

F2

Który z kolei potrafi zmienić nazwę wybranego folderu.

Co więcej, pewnym ułatwieniem jest pokazywanie przycisku tworzenia nowego folderu wprost na pasku menu.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.