Kamil Kliczbor @ asptip.net

31Jan/110

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Dzielenie danych

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie dzielenie danych, tj otrzymywanie części wyników zapytania w określonych porcjach. W MS-SQLu można te zagadnienia zrealizować odpowiednio przy użyciu instrukcji

 • TOP - pobiera określoną liczbę pierwszych wyników zapytania
 • TOP wraz z ROW_NUMBER OVER (ORDER BY ...) - umożliwia pobranie "strony" wyników

Spis zapytań

Do poczytania

Pobranie pierwszych wyników - instrukcja TOP

SQL

SELECT TOP ( 3 ) this_.ProductId    as ProductId6_0_,
          this_.ProductName   as ProductN2_6_0_,
          this_.QuantityPerUnit as Quantity3_6_0_,
          this_.UnitPrice    as UnitPrice6_0_,
          this_.UnitsInStock  as UnitsInS5_6_0_,
          this_.UnitsOnOrder  as UnitsOnO6_6_0_,
          this_.ReorderLevel  as ReorderL7_6_0_,
          this_.Discontinued  as Disconti8_6_0_,
          this_.SupplierId   as SupplierId6_0_,
          this_.CategoryId   as CategoryId6_0_
FROM  Products this_

Zapytania

// HQL
// see https://forum.hibernate.org/viewtopic.php?f=1&t=933173
this.Session.CreateQuery("select p from Product p")
  .SetMaxResults(3)
  .List<Product>();

// Criteria API
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetMaxResults(3)
  .List<Product>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .Take(3)
  .List<Product>();

// LINQ
this.Session
  .Query<Product>()
  .Take(3)
  .ToList();

Pobranie określonej "strony" - instrukcja TOP i ROW_NUMBER OVER

SQL

SELECT  TOP ( 3 ) ProductId6_0_,
           ProductN2_6_0_,
           Quantity3_6_0_,
           UnitPrice6_0_,
           UnitsInS5_6_0_,
           UnitsOnO6_6_0_,
           ReorderL7_6_0_,
           Disconti8_6_0_,
           SupplierId6_0_,
           CategoryId6_0_
FROM   (SELECT this_.ProductId          as ProductId6_0_,
         this_.ProductName         as ProductN2_6_0_,
         this_.QuantityPerUnit       as Quantity3_6_0_,
         this_.UnitPrice          as UnitPrice6_0_,
         this_.UnitsInStock         as UnitsInS5_6_0_,
         this_.UnitsOnOrder         as UnitsOnO6_6_0_,
         this_.ReorderLevel         as ReorderL7_6_0_,
         this_.Discontinued         as Disconti8_6_0_,
         this_.SupplierId          as SupplierId6_0_,
         this_.CategoryId          as CategoryId6_0_,
         ROW_NUMBER()
          OVER(ORDER BY CURRENT_TIMESTAMP) as __hibernate_sort_row
     FROM  Products this_) as query
WHERE  query.__hibernate_sort_row > 5 
ORDER BY query.__hibernate_sort_row

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("select p from Product p")
  .SetMaxResults(3)
  .SetFirstResult(5)
  .List<Product>();

// Criteria API
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetMaxResults(3)
  .SetFirstResult(5)
  .List<Product>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .Take(3)
  .Skip(5)
  .List<Product>();

// LINQ
this.Session
  .Query<Product>()
  .Take(3)
  .Skip(5)
  .ToList();
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189463.aspxTOP
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.