Kamil Kliczbor @ asptip.net

6Jan/112

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Sortowanie

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie sortowania danych w zapytaniach. Jeżeli piszesz instrukcję SELECT zachodzi czasem konieczność uporządkowania danych, które są zwracane w wyniku zapytania. Ogólnie rzecz biorąc stosujemy w SQL słowo ORDER BY wraz z opcjonalnym ASC|DESC oznaczającym kierunek sortowania. Koncepcję użycia przedstawiam poniżej:

SELECT Co FROM NazwaObiektu ORDER BY NazwaColumny [ASC|DESC], NazwaInnejKolumny [ASC|DESC]

Spis zapytań

Do poczytania

Prosty przykład

SQL

SELECT  this_.ProductId    as ProductId6_0_,
     this_.ProductName   as ProductN2_6_0_,
     this_.QuantityPerUnit as Quantity3_6_0_,
     this_.UnitPrice    as UnitPrice6_0_,
     this_.UnitsInStock  as UnitsInS5_6_0_,
     this_.UnitsOnOrder  as UnitsOnO6_6_0_,
     this_.ReorderLevel  as ReorderL7_6_0_,
     this_.Discontinued  as Disconti8_6_0_,
     this_.SupplierId   as SupplierId6_0_,
     this_.CategoryId   as CategoryId6_0_
FROM   Products this_
ORDER BY this_.ProductName asc

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("from Product p order by p.Name")
  .List<Product>();

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .AddOrder(Order.Asc("Name"))
  .List<Product>();

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .AddOrder<Product>(x => x.Name, Order.Asc)
  .List<Product>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name).Asc
  .List<Product>();

// LINQ (1)
this.Session
  .Query<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name)
  .ToList();

// LINQ (2)
var query = from p in this.Session.Query<Product>()
      orderby p.Name
      select p;
query.ToList();

Sortowanie po długości wartości

SQL

select  product0_.ProductId    as ProductId6_,
     product0_.ProductName   as ProductN2_6_,
     product0_.QuantityPerUnit as Quantity3_6_,
     product0_.UnitPrice    as UnitPrice6_,
     product0_.UnitsInStock  as UnitsInS5_6_,
     product0_.UnitsOnOrder  as UnitsOnO6_6_,
     product0_.ReorderLevel  as ReorderL7_6_,
     product0_.Discontinued  as Disconti8_6_,
     product0_.SupplierId   as SupplierId6_,
     product0_.CategoryId   as CategoryId6_
from   Products product0_
order by len(product0_.ProductName)

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("from Product p order by len(p.Name)")
  .List<Product>();

// ICriteria API
// not possible

// QueryOver
// not possible

// LINQ (1)
this.Session
  .Query<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name.Length)
  .ToList();

// LINQ (2)
var query = from p in this.Session.Query<Product>()
      orderby p.Name.Length
      select p;
query.ToList();

Sortowanie po kilku kolumnach

SQL

SELECT  this_.ProductId    as ProductId6_0_,
     this_.ProductName   as ProductN2_6_0_,
     this_.QuantityPerUnit as Quantity3_6_0_,
     this_.UnitPrice    as UnitPrice6_0_,
     this_.UnitsInStock  as UnitsInS5_6_0_,
     this_.UnitsOnOrder  as UnitsOnO6_6_0_,
     this_.ReorderLevel  as ReorderL7_6_0_,
     this_.Discontinued  as Disconti8_6_0_,
     this_.SupplierId   as SupplierId6_0_,
     this_.CategoryId   as CategoryId6_0_
FROM   Products this_
ORDER BY this_.ProductName asc,
     this_.QuantityPerUnit desc,
     this_.Discontinued asc

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("from Product p order by p.Name asc, p.QuantityPerUnit desc, p.Discontinued")
  .List<Product>();

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .AddOrder(Order.Asc("Name"))
  .AddOrder(Order.Desc("QuantityPerUnit"))
  .AddOrder(Order.Asc("Discontinued"))
  .List<Product>();

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .AddOrder<Product>(x => x.Name, Order.Asc)
  .AddOrder<Product>(x => x.QuantityPerUnit, Order.Desc)
  .AddOrder<Product>(x => x.Discontinued, Order.Asc)
  .List<Product>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name).Asc
  .OrderBy(x => x.QuantityPerUnit).Desc
  .OrderBy(x => x.Discontinued).Asc
  .List<Product>();

// LINQ (1)
this.Session
  .Query<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name)
  .ThenByDescending(x => x.QuantityPerUnit)
  .ThenBy(x => x.Discontinued)
  .ToList();

// LINQ (2)
var query = from p in this.Session.Query<Product>()
      orderby p.Name, p.QuantityPerUnit descending, p.Discontinued
      select p;
query.ToList();

Sortowanie po kilku kolumnach przez alias (różne tabele)

SQL

SELECT  this_.ProductId      as ProductId6_1_,
     this_.ProductName     as ProductN2_6_1_,
     this_.QuantityPerUnit   as Quantity3_6_1_,
     this_.UnitPrice      as UnitPrice6_1_,
     this_.UnitsInStock    as UnitsInS5_6_1_,
     this_.UnitsOnOrder    as UnitsOnO6_6_1_,
     this_.ReorderLevel    as ReorderL7_6_1_,
     this_.Discontinued    as Disconti8_6_1_,
     this_.SupplierId     as SupplierId6_1_,
     this_.CategoryId     as CategoryId6_1_,
     categoryal1_.CategoryId  as CategoryId5_0_,
     categoryal1_.CategoryName as Category2_5_0_,
     categoryal1_.Description as Descript3_5_0_
FROM   Products this_
     inner join Categories categoryal1_
      on this_.CategoryId = categoryal1_.CategoryId
ORDER BY this_.ProductName desc,
     categoryal1_.CategoryName asc

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("from Product p join p.Category c order by p.Name desc, c.Name")
  .List<Product>();

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .CreateAlias("Category", "categoryAlias")
  .AddOrder(Order.Desc("Name"))
  .AddOrder(Order.Asc("categoryAlias.Name"))
  .List<Product>();

ProductCategory categoryAlias = null;

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .CreateAlias<Product>(x => x.Category, () => categoryAlias)
  .AddOrder<Product>(x => x.Name, Order.Desc)
  .AddOrder<ProductCategory>(x => categoryAlias.Name, Order.Asc)
  .List<Product>();

// QueryOver
 /* ThenByAlias and OrderByAlias are supposed to work with projections properties.
        You should distinguish between OrderBy ad orderByAlias methods. */
this.Session.QueryOver<Product>()
  .OrderBy(x => x.Name).Desc
  .JoinQueryOver(x => x.Category, () => categoryAlias)
  .OrderBy(x => x.Name).Asc
  .List<Product>();

// LINQ (1)
this.Session
  .Query<Product>()
  .OrderByDescending(x => x.Name)
  .ThenBy(x => x.Category.Name)
  .ToList();

// LINQ (2)
var query = from p in this.Session.Query<Product>()
      orderby p.Name descending, p.Category.Name
      select p;
query.ToList();
Comments (2) Trackbacks (0)
 1. Witam,

  myślę, że dobrze zacząłeś od najprostszych zapytań. Proponuję przejść do trudniejszych np. tworzenie prostych podsumowań np. z wykorzystaniem .selectGroup .selectCount .TransformUsing(Transformers.aliastobean). Oprócz tego mógłbyś pokazać użycie podzapytań w wyszukiwaniu .WithSubquery. Proponowałbym także dodać taki mocno rozbudowany przykład z wyszukiwaniem po wielu kryteriach nie tylko filtrując po kolumnach z jednej tabeli, ale tworząc podzapytania.

  Parę przykładów oczywiście mogę podać od ręki.


  Pozdrawiam,
  Maciek

  • Cześć Maciek,
   cieszę się, ze tutaj ktoś zagląda :)
   Dziękuję za wskazówki. Tak jak sobie próbuję to wszystko ogarnąć, to bardzo ciężko jest odseparować każdy z wariantów zadawania pytań. Staram się w miarę je klarownie przedstawiać, jednakże często te sposoby na siebie zachodzą. Np. jak chciałem przedstawić sortowanie na podstawie aliasu z innej encji, to musiałem niestety użyć joina, którego jeszcze nie prezentowałem.
   W zamyśle chciałbym przejść przez różne możliwe typy zapytań, z uwzględnieniem tego, żeby przedstawić je w miarę prosty sposób. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można się do nich odnieść i (tak sobie życzę) swobodnie łączyć.
   Chciałem tylko podkreślić, że podczas pisania tych przykładów znalazłem dwa bugi, które zgłosiłem w projekcie.


Leave a comment

No trackbacks yet.