Kamil Kliczbor @ asptip.net

6Jul/100

Wywołanie funkcji z Oracle w NHibernate

Wywołanie funkcji w NHibernacie można zrealizować z poziomu SQLQuery w następującym bloku kodu:

public string DajAdres(string typAdresu)

    {
      var query = Session.CreateSQLQuery("select pakiet.FunkcjaZwracajacaAdres (:parametr) from dual")
        .SetString("parametr", typAdresu);
 
      string address = query.UniqueResult<string>();
      return address;
    }
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.