Kamil Kliczbor @ asptip.net

14Apr/100

ArgumentOutOfRangeException : Index was out of range w mapowaniu NHibernate

Może się czasem zdarzyć, że otrzymamy wyjątek od NHibernate i nie wiemy, na czym polega błąd, ponieważ rzucany wyjątek nie ma szczegółowych informacji. Gdy wydaje nam się, że wszystkie mapowania są poprawne , a otrzymujemy poniższy wyjątek, należy upewnić się, czy gdzieś w definicji mapowania nie ma próby podmapowania dwóch właściwości do tej samej kolumny tabeli:

Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index.

np.(mapowanie Fluent)

...
Map(e => e.Code, "Code");
Map(e => e.CodeType, "Code");
...
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.