Kamil Kliczbor @ asptip.net

24Jun/090

Restore bazy "z palca"

Jeżeli masz problem z restorem bazy, to mozna spróbować zrobić to ręcznie (bez kreatora). Opis procedury znajduje się tutaj.

W moim przypadku wygląda to tak:

RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'D:\Projects\myDB_20090624\myDB_20090624.bak'
GO

ALTER DATABASE myDB
SET SINGLE_USER WITH
ROLLBACK IMMEDIATE

RESTORE DATABASE myDB
FROM DISK = 'D:\Projects\myDB_20090624\myDB_20090624.bak'
WITH MOVE 'myDB_Log' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB.LDF',
MOVE 'myDB_Primary' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB.MDF',
MOVE 'myDB_System' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB_system.NDF',
MOVE 'myDB_Index' TO 'D:\Projects\DatabaseFiles\myDB_index.NDF'

ALTER DATABASE myDB SET MULTI_USER
GO
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.