Kamil Kliczbor @ asptip.net

17Dec/130

Castle Windsor – IContributeComponentModelConstruction

Castle Windsor

Wprowadzenie

Szczerze powiedziawszy, ciężko jest określić polską nazwę dla interfejsu IContributeComponentModelConstruction. Powiedzmy, że na potrzebę tego wpisu będę się posługiwać sformułowaniem inspektor. A w samym wpisie opiszę czym jest i jak używać inspektorów.

10Dec/130

Castle Windsor – cykl życia komponentów

Castle Windsor

Wprowadzenie

Komponenty tworzone przez kontener posiadają swój cykl życia. Cykl życia określa warunki w jakich są tworzone, używane oraz niszczone. W Castle można skonfigurować mechanizmy, które w sposób dedykowany  będą umiały zarządzać dodatkową logiką przy powoływaniu oraz niszczeniu wcześniej utworzonych instancji. Wpis ten nie będzie omawiał dedykowanych zarządców powoływania i odwoływania instancji.

5Dec/130

Castle Windsor – tryb życia komponentów w przykładzie

Castle Windsor

Wprowadzenie

Wpis nawiązuje do poprzedniego, teoretycznego wprowadzenia do trybów życia w Windsor Castle. W tym przykładzie spróbujemy posłużyć się semi-biznesowym przypadkiem. Powiedzmy, że mamy system do składania zamówień, który na podstawie kodu produktu oraz pewnej konfiguracji, będzie potrafił udzielić zniżki na wybrany produkt. Zepniemy te bardzo "wybujałe" wymagania i dostarczymy projekt w technologii ASP.NET MVC.

28Nov/130

Castle Windsor – tryb życia komponentów

Castle Windsor

Wprowadzanie

W tym wpisie przybliżę sposoby definiowania trybu życia komponentów w kontenerze Windsor Castle.

Tryby życia

W aplikacji możemy skonfigurować w ramach jakiego zakresu dany komponent ma żyć oraz kiedy ma zakończyć swój żywot. Windsor dostarcza kilka takich trybów z pudełka, a należą do nich:

20Nov/130

Strange Visual Studio 2012 error

Visual_Studio_2012_logo.svg

When I was trying to reconnect to the Team Foundation Server  with Visual Studio 2012 I got unpredictable exception:

Value was either too large or too small for a UInt32.

VisualStudio2012_bug_value_was_either_too_large_or_too_small_for_a_uint32

 

Fortunately one of my collegues knew the answer how to fix it - just simply u need to save all documents. Nice.

14Nov/130

NHibernate processing *.hbm.xml order

NhLogoWhite64_med

Recently we had small problem with defining views in our mappings. Because we use mapping export to local MS-SQL database we needed to define the views in our *.xbm.xml files. The problem was arising when we wanted to have dependencies between views. First thing we thought it would make it work was to put the views in the order defined by hbm's names. That did nothing. Then we started to dig in the FluentNH code and we went deeper in NH then found these interesting lines of code in the Configuration.cs:

/// <summary>
/// Adds all of the assembly"s embedded resources whose names end with <c>.hbm.xml</c>.
/// </summary>
/// <param name="assembly">The assembly.</param>
/// <returns>This configuration object.</returns>
public Configuration AddAssembly(Assembly assembly)
{
	IList resourceNames = GetAllHbmXmlResourceNames(assembly);
	if (resourceNames.Count == 0)
	{
		log.Warn("No mapped documents found in assembly: " + assembly.FullName);
	}
	foreach (var name in resourceNames)
	{
		AddResource(name, assembly);
	}
	return this;
}

private static IList GetAllHbmXmlResourceNames(Assembly assembly)
{
	var result = new List<string>();

	foreach (var resource in assembly.GetManifestResourceNames())
	{
		if (resource.EndsWith(".hbm.xml"))
		{
			result.Add(resource);
		}
	}

	return result;
}

The answer was clear: the mappings are added to the queue (see class MappingsQueue.cs) and processed one by one in the order they were enqueued. And the order depends of the internal implementation of the GetManifestResourceNames method. Unfortunately this boils down to know the implementation of the method from System.Reflection.RuntimeAssembly that is quite hard to decompile and investigate.

[SecurityCritical]
[MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]
private static extern string[] GetManifestResourceNames(RuntimeAssembly assembly);

However from experiments we found out that the order of returned resources depends on the order they are defined in the *.csproj file.

Special thanks to Grzegorz S. for taking part in our experiments.

8Nov/130

NHibernate Internals: Exploring NHibernate Proxy Part 3

NhLogoWhite64_med

Introduction

This is the next post from the quesi-series of notes about NHibernate Proxies.

What is ProxyDummy?

In the first post I introduced generated class for MyProxyImpl class implementing IMyProxy interface. One of the interesting things here is ProxyDummy class the proxy is directly inheriting from:

public class INHibernateProxyProxy : ProxyDummy, INHibernateProxy, IMyProxy, ISerializable, IProxy
7Nov/130

NHibernate Internals: Exploring NHibernate Proxy Part 2

NhLogoWhite64_med

Introduction

In the previous post I showed how simple proxy class was generated by proxy factory. Now it is time to find some answers to the questions I asked.

The suspicious name of the proxy class

We have a mapped class called MyProxyImpl and it implements an interface IMyProxy. The implementing proxy class name is INHibernateProxyProxy. This is strange and questionable. Let's investigate this and I will try answer the first question: Why it has such a strange name?

3Nov/130

NHibernate Internals: Exploring NHibernate Proxy Part 1

NhLogoWhite64_med

Introduction

This is a first post from series I plan to write about proxy feature in NHibernate. I would treat this as a notes and observation rather than a regular tutorial. I hope that you can find these quasi-posts series useful. I encourage you to make experiments with NHibernate!
The version I'am working with is 3.3.1.4000. The names here or in the next posts will refer to the test case names or types used there.

NHibernate Proxy at a glance

NHibernate provides enabled by default feature called lazy-loading. In a one word: this is a feature that allows to keep a non-loaded referenced entity or collection of entities attached to the entity you are working with and loading them on demand when it is necessary.

3Nov/130

Castle Windsor – wprowadzenie

Castle Windsor

Wstęp

WindsorCastle jest kontenerem wstrzykiwania zależności. Jest to jeden z kilku projektów http://www.castleproject.org/. W tym wpisie krótko opiszę w jaki sposób ten temat ugryźć (delikatnie).